Å skulle prioritere

Man har et uttrykk som sier: ”mye vil ha mer”. Dette handler om at vi sjelden er fornøyd akkurat der vi står. Vi vil oppnå mer, få mer og bli underholdt. I tillegg til våre egne ønsker så sammenligner vi gjerne oss selv med andre, spesielt gjennom sosiale medier. Så vi har et stort ønske om å gjøre mer, få mer og være mer.

Oppdragelse

I oppveksten så skal vi lære oss veldig mange forskjellige ting. Vi skal lære oss å håndtere penger, lytte til autoriteter, få oss en utdannelse og mye annet. En viktig del av oppdragelsen handler om måtehold. Det er ikke alt vi kan få og mange ganger må vi vente med å få det vi ønsker oss.

Men i dag så går alt veldig fort. Produsenter presenterer oss for lettvinte løsninger på problemer vi ikke engang viste vi hadde. Vi kjøper oss det vi har lyst på, ingen grunn til å vente til en bursdag. Har vi ikke penger, så låner vi det.

Slik lever mange voksne i dag og da blir det vanskelig for dem å lære sine barn noe annet. Før i tiden så måtte foreldrene ofte spare lenge for å få råd til ting og dette lærte de sine barn. Nå som foreldre ikke behøver å vente på ting, så viderefører de dette til sine barn.
Så måtehold er ikke lenger noe folk automatisk lærer seg i barndommen og det er svært mange som sliter med dette også i voksen alder.

Å prioritere betyr å velge bort noe

Mange tenker at å prioritere handler om å si hva som er viktig og hva som er mindre viktig. Dette er en forenkling. Å prioritere handler om å velge bort noe, altså at det er noe man ikke får gjort eller ikke kan få eller ikke kan kjøpe.

Dette er noen mange ikke klarer fordi de aldri har gjort det før. Så de velger istedenfor å prioritere oppgavene, noe som betyr at de hele tiden har oppgaver som ikke er løst. Så de blir sittende med ansvaret hele tiden, for oppgaver de ikke klarer å få tid til.

Dette kan være arbeidsrelaterte oppgaver eller det kan være å brenne seg ut fordi man aldri har tid til seg selv. Enten det er å ha tid til seg selv eller det er å utføre en arbeidsoppgave på jobben, så oppleves det som viktig. Så hvis man ikke får utført oppgaven så skaper dette stress. Derfor må man velge bort noe, noe må bort fra listen over gjøremål.