Om denne siden

Tidspress er ikke en sykdom, men en tilstands om kan føre til sykdom. Så hvis man ikke tenker forebyggende så kan man risikere å bli syk. Dessverre så fungerer systemet slik at hvis man ikke er syk så får man heller ikke mye hjelp. Forebygging er et underprioritert område. Man venter heller på at det skal utvikle seg til en sykdom så man får noe konkret å behandle.

Denne nettsiden skal rette fokus mot problemet med tidspress. Alle har følt på tidspress med jevne mellomrom og mange av oss klarer både en og to ganger å riste det av oss. Dessverre så blir det vanskeligere å riste det av oss for hver gang. Etter hvert så havner vi i risikosonen for å få problemer knyttet til manglende tid.

Jo mer vi vet, jo mer kan vi forebygge og behandle. Så målet med denne siden er å skape mer oppmerksomhet rundt dette og få frem flere erfaringer. Da vil de bli enklere for folk å oppsøke hjelp i tide og vi kan begynne å få redusert det økende antallet sykdomstilfeller som kan knyttes til tidspress og stress.

Flere gode tips kommer etter hvert og vi vil legge ut personlige erfaringene som kan gjøre det enklere for andre å kjenne igjen problemene før de blir kroniske.