Tidspress i dagens samfunn

Vi snakker mye om tidspress i dagens samfunn. Vi haster fra den ene aktiviteten til den andre. Noen av aktivitetene er svært givende, andre mindre spennende, men de aller fleste er svært viktige. De må gjøres, men hver og en av dem spiser opp tid som vi ikke har. Så vi har mindre tid til overs til å bruke på oss selv eller på selvvalgte aktiviteter. Dette er tidspress og det er den nye folkesykdommen.

Tidspress er reelt

Det finnes mange teorier rundt tidspress, inkludert at dette bare eksisterer i folk hode. Det er mange som hevder at dette er blitt et moteord som brukes for å forklare alt mulig, men som ikke egentlig har en betydning.

Dette er en farlig forenkling. Det er sant at vi alltid har hatt mye å gjøre, men forskjellen på før og nå er at vi i dag har svært mange forskjellige kilder som krever vår oppmerksomhet. Istedenfor å kunne vie vår tid til en større oppgave, i en lengre tid, så blir vi sittende å prøve å gjøre flere forskjellige jobber samtidig. Heri ligger den største forskjellen.

Å gjøre flere mindre oppgaver nesten samtidig er vesentlig vanskeligere enn å jobbe med en oppgave i flere timer, så løse en annen oppgave i flere timer og slik fortsetter man. Så vi håndterer tiden på en annen måte og derfor er presset også en annen.

Tidspress er skadelig

Legevitenskapen er ikke alltid enig med seg selv når det kommer til stress relaterte sykdommer eller skader. Derfor er det ikke alle skader man ser på som et direkte resultat av tidspress og den endrede jobbsituasjonen til folk. Når det er sagt så er ser man en økning i antall ryggskader, kroniske smerter og mye annet.

Det er ikke helt mulig å bevise at disse skadene er et direkte resultater av stresset og tidspresset som vi omgir oss med. Samtidig er det flere og flere leger og annet medisinske personell som mener å se en sammenheng.

For mange så blir det helt nødvendig å alltid ha noe å gjøre. Man leser jobb e-posten mens man spiser frokost. Man spiller poker på online casino mens man ser på favoritt serien på TV. Man hører på lydbok i bilen på vei til jobben. Eller hvis man tar bussen; hører på lydbok og legger kabal på telefon samtidig.

Løsningen på tidspress

Det er mange som mener at de kan tilby gode løsninger på problemet med tidspress. Det er ingen klar og entydig løsning på dette problemet. Kanskje fordi det ikke er en entydig diagnose. Så man tilbyr flere forskjellige løsninger i håp om at man finner en spesifikk løsning som fungerer. Ofte kan to personer som lider av samme problem, rent medisinsk, få hjelp av to forskjellige metoder.

Personer som ikke har satt seg inn i problemene og de helsemessige utfordringene tenker at det kun er snakk om å prioritere på en annen måte. Dette er en god løsning før man får helseproblemer knyttet til tidsklemmen og tidspress. Når man først er havnet i klemmen så har man tatt på seg så mange forskjellige oppdrag at det ikke lenger er en opsjon å skulle velge bort noen aktiviteter.

Så konklusjonen må være at man må angripe problemet fra flere vinkler og man må være klar over at det i mange tilfeller ikke vil være en enkel løsning.